Энэ долоо хоногт ажиллах шинжилгээний цэгийн байршил

2021-08-09 286 0

Энэ долоо хоногт ажиллах шинжилгээний цэгийн байршил

2021 оны наймдугаар сарын 09-өөс 2021 оны наймдугаар сарын 13-ны хооронд ажиллах шинжилгээний цэгийн байршлыг танилцуулж байна.

Холбоотой мэдээ