ААН-үүдэд хариуцлага тооцолгүй, зөвлөн тусалж, зөрчлийг арилгуулж байна

2021-09-16 210 0

ААН-үүдэд хариуцлага тооцолгүй, зөвлөн тусалж, зөрчлийг арилгуулж байна

Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газар, Нийслэлийн цагдаагийн удирдах газартай хамтарсан баг бүрэлдэхүүнүүд Ковид-19 цар тахлын тархалтыг бууруулах ажлын хүрээнд үйлдвэрлэл үйлчилгээний байгууллагуудад халдвар хамгааллын дэглэмийн мөрдөлтөд хяналт тавьж байна.

Иргэн, аж ахуй нэгжүүдэд ирэх дарамтыг бууруулах зорилгоор зөрчил гаргасан байгууллагуудад хариуцлага тооцох биш, зөрчлийг газар дээр нь арилгуулах, зөвлөн туслах, сануулах арга хэмжээ авч ажиллаж байгаа юм.

Гэвч зарим аж ахуй нэгжүүд удаа дараа иргэд олон нийтийг олноор цуглуулах, заалны хүчин чадлыг хэтрүүлэн ашиглах зэргээр халдварын эрсдэлийг нэмэгдүүлж байна. Удаа дараа зөрчил гаргаж буй аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагааг, зөрчлийг арилгах хүртэл түр хугацаагаар хязгаарлахаас аргагүй.

Ингэснээр ард иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалах, халдварын тархалт нэмэгдэхээс тодорхой хэмжээгээр сэргийлж буй юм.

Эх сурвалж: Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газар

Холбоотой мэдээ