Дархлаажуулалтын цэгүүд 09:00-17:00 цаг хүртэл ажиллана

2021-09-17 255 0

Дархлаажуулалтын цэгүүд 09:00-17:00 цаг хүртэл ажиллана

Улаанбаатар хотод суурин 40 цэгт 61 багийн 320 эмч, ажилтан ажиллаж, 5154 иргэнийг дархлаажуулахаар төлөвлөлөө. Дархлаажуулалтын цэгүүд 09:00-17:00 цаг хүртэл ажиллана.  Дархлаажуулалтын цэгийг дүүрэг тус бүрээр танилцуулж байна.

Холбоотой мэдээ