Өнөөдөр ажиллах шинжилгээний цэгүүд

2021-09-17 294 0

Өнөөдөр ажиллах шинжилгээний цэгүүд

Өнөөдөр ажиллах шинжилгээний байнгын болон явуулын цэгийг дүүрэг тус бүрээр танилцуулж байна.

Холбоотой мэдээ