Төсөл, хөтөлбөр

АХБ-аас Монгол улсад цар тахлын эсрэг арга хэмжээг дэмжих 100 сая долларын хөнгөлөлттэй зээл олгохоор болжээ

Азийн Хөгжлийн Банк (АХБ) Монгол Улсын эрүүл мэндийн салбар болон коронавируст (КОВИД-19) цар тахлын

2021-04-01